LumírHladík

Sbírky

Národní Galerie v Praze, Česká Republika

Uměleckoprůmyslové Museum v Praze, Česká Republika

GAVU, Galerie výtvarného umění v Chebu, Česká Republika

GASK, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora, Česká Republika

THE TICHY OCEAN FOUNDATION COLLECTION, Prague / Zurich

Museum v Českém Brode, Česká Republika

Soukromé sbírky: Rakousko, Německo, Česká Republika, Nizozemí a Severní Amerika